Rozwojownia VI. Szkolenie Pt. „Strategie Motywacyjne”

Rozwojownia VI. Szkolenie pt. „Strategie Motywacyjne”

Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie (AKCJĘ), należy mieć do tego MOTYWY. Czyli motyw jest przyczyną, a działanie skutkiem. Poznasz prawo przyczyny i sutku – zrozumiesz jak się możesz łatwiej motywować.

Każdy człowiek ma naturalne strategie motywacyjne, są sytuacje i zdarzenia, do których aż się „pali” i takie, do których zmotywować jest się ciężko. Z czego to wynika, jak myśli nasz mózg, że czasem nam się chce a czasem zupełnie nie.

Podczas szkolenia „Strategie Motywacyjne” dowiesz się ja możesz świadomie kierować swoją motywacją.

21.03.2014 g.18:00 -20:00

Czytaj na stronie Kobiecy Białystok.