Podsumowanie Projektu „Kulesianki – Inspirują I Gotują”

Podsumowanie projektu „Kulesianki – inspirują i gotują”

W dniu 02.09.2015 r. w ramach projektu pn. „Kulesianki – inspirują i gotują” zorganizowany został wieczór inspiracji. Trenerem szkolenia był Pan Lechosław Chalecki. Spotkanie miało na celu pobudzenie do pozytywnych zmian w życiu, wzajemnej inspiracji i uwierzenia we własne możliwości.

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się 08.09.2015 r. Szkolenie – warsztaty kulinarne poprowadził Pan Artur Sienkiewicz. Pan Artur pokazał uczestniczkom, że gotowanie jest nie tylko codziennym obowiązkiem ale może być pasją i sposobem wspólnego spędzania czasu, kuchnia natomiast może być smaczna, zdrowa i nowoczesna.

Dziękujemy wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich KULESIANKI, które wzięły udział w projekcie.  Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do podwyższenia umiejętności, ale był również ciekawym i ważnym doświadczeniem.