East-Biz. Warsztaty Z Zarządzania Czasem

East-Biz. Warsztaty z zarządzania czasem

Efektywność wykonanej pracy w dużej mierze zależy od umiejętności skutecznego planowania i realizowania zadań w czasie.

Chcesz się nauczyć umiejętności efektywnego gospodarowania i zarządzania sobą w czasie – m.in. ustalania priorytetów, formułowania celów, określania planów w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej oraz planowania i organizowania zadań? Nie może Ciebie zabraknąć na warsztatach 🙂

Miejsce: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, hala Berlin, sala 4 KB ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin

Data i czas:  17.10.2014 r., godzina 8.15 – 10.15

Więcej na temat warsztatów na stronie BPNT, Wydziału Zarządzania oraz BiałystokOnline.